Etter oppfordring frå Landsmøtet 2017, vil vi her dele informasjon om ulike internasjonale folkelorefestivaler som finnes. Vi oppfordrer lag som ønsker å dra på slike turer om å ta kontakt med festivalene selv!

CIOFF, International Council of Organizations of Folklore festivals and Folk art

FolkOrg er associated member i organisasjonen CIOFF, International Council of Organizations of Folklore festivals and Folk art (http://www.cioff.org/).

Dei har ein kalender der alle medlemslanda melder inn sine folklorefestivalar. På nettsida deira er det ei lang liste over festivalar.

Har du tips til aktuelle festivaler? Send gjerne tips til oyvind@folkorg.no, så videreformidler vi!

Lagstur til Amerika?

Har ditt spelemannslag eller dansarlag lyst til å besøkje Amerika? Nå har de moglegheit til å få skreddersydd tur gjennom kjerna av det norsk-amerikanske Midtvesten. Frode Fimland frå Naustdal var i 2016 på tur med Naustedalen spelemannslag og fekk ideen om å laga ein skreddersydd tur for dei med interesse for dei norske røtene i Midtvesten. Gå inn på heimesida og les meir om turen her: http://www.meetnorway.com/spelemannslag-til-amerika/

Du kan og få informasjon ved å lese denne brosjyra: Brosjyre