Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei ny kulturmelding. Meldinga skal danne grunnlaget for ein overordna politisk debatt om kulturpolitiske utfordringar i åra som kjem.

FolkOrg har sendt inn innspel til den nye kulturmeldinga og vore på innspelmøte på Stortinget. Her kan du lese innspelet frå FolkOrg, og du kan sjå opptak frå høyringsrunda som var på Stortinget 2. februar.

Her kan du lese heile innspelet til Kulturmeldinga som vart sendt til Kulturrådet (pdf-fil som vert lasta ned på maskina di)

Her kan du sjå opptak av høringsrunda som var på Stortinget 2 februar.

Skjermbilde frå del to i nasjonal innspelmøte om ny kulturmelding. Linda Dyrnes frå FolkOrg har innspel nr 7 i denne delen
Lånt skjermbilde frå del 2 i nasjonal innspelmøte om ny kulturmelding.
Linda Dyrnes frå FolkOrg har innspel nr 7 i Del 2.

Her kan du lese meir om arbeidet kring ny kulturmelding