Her legg vi ut aktuelle lenkjer til meir informasjon om betydninga av koronaviruset.

REGJERINGEN
Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?


KULTURRÅDET

Informasjon til kulturlivet – samleside

Informasjon tilskotsmottakarar som må avlyse arrangement

Spørsmål og svar om Kulturrådets tilskotsordningar og avlysing 

Spørsmål og svar om Kulturdepartementets kompensasjonsordning for arrangørar

Krisetiltak i forbindelse med koronasituasjonen – samleside

Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen


CREO
Spørsmål knyttet til Koronakrisen – samleside

Samlet oversikt over alle krisetiltak i forbindelse med koronaviruset

Stortingets tiltakspakke i forbindelse med korona-epidemien 

Selvstendig næringsdrivende og dagpenger

Reiseforsikring – dekning av avbestilling grunnet Koronaviruset 

Koronavirus og avlysninger 

Inngåelse av nye kontrakter i en koronaverden – hva med avlysninger?

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere – noen avklaringer

Svar på spørsmål vedrørende kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Forskjellen på frilansere og selvstendig næringsdrivende i folketrygdrettslig forstand


FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE

Fond for utøvende kunstnere


MUSIC NORWAY

Music Norway – koronavirus og tilskudd


TONO

Livestrømmedekonserter – hva gjør man?


NAV

Informasjon til sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar 

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet


NORSK MUSIKKRÅD
Samleside med informasjon for frivillige lag og foreiningar

Informasjon om musikkøvelser og korona


GRAMART

Q&A for artister i forbindelse med koronasituasjonen

 

Kontakt oss gjerne

Dagleg leiar
Linda Dyrnes
linda@folkorg.no

Rådgiver for yrkesutøvere
John Stenersen
john@folkorg.no

Her er kontaktinformasjon til alle ansatte i FolkOrg