Om fremdriften i TONO-forhandlingene.

Fram til årsskiftet hadde FolkOrg en rammeavtale for Tono-vederlag gjennom Norsk Musikkråd (NMR). Denne avtalen har for FolkOrg sin del betydd at alle lagene våre og helårsarrangørene, har fått dekket TONO-vederlag for konserter opp til en viss størrelse, av det som FolkOrg har betalt i rammeavtale. Avtalen gikk ut ved årsskiftet.

NMR har hatt et forhandlingsutvalg som har jobbet mye for å få en tilsvarende avtale på plass. Det var ikke mulig å komme fram til en avtale vi kunne godta som omfattet både lagene våre og arrangørene. Resultatet i første omgang er derfor en avtale for lagene våre. Konserter som spelemannslagene holder er derfor fortsatt dekket av en rammeavtale som FolkOrg betaler. Når det gjelder helårsarrangørene så er det satt i gang egne forhandlinger for disse. Vi håper at de i alle fall kommer fram til en avtale for de minste arrangørene, som det jo er absolutt flest av i vår sjanger. Resultatet er ikke klart her ennå, men vi håper at det kommer snart.

Det er i mellomtiden viktig at arrangørene tar høyde for utgifter til TONO når de planlegger konserter i år og framover. Husk å ta med utgifter til TONO når dere søker kulturrådet og andre om penger. Skjønner at det er vanskelig i år, men viktig å ta med i søknadene framover. FolkOrg har satt av noen penger ekstra til TONO i år. Disse kan enten brukes til en avtale for de minste arrangørene eller til at arrangører kan søke tilskudd til TONO-vederlag fra oss. Vi kan dessverre ikke love full dekning fra oss, men vi skal fordele det så rettferdig vi kan. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det når vi vet mer.

Les forøvrig mer om TONO-avtalen som er inngått her:
http://www.musikk.no/nmr/nyheter/tono-avtale-fre/

Vi minner for øvrig om at alle må rapportere inn spilt musikk til TONO.