Her finn de relevant informasjon for yrkesutøvarar om koronatiltak, rettingsliner, stønadsordningar m.m.

Denne sida er ei samleside med aktuell informasjon for yrkesutøvarar under koronapandemien, og inneheld både relevant informasjon, artiklar og ytringar.

Vi oppmodar i tillegg om å fylgje med på desse aktørane for meir informasjon:
Regjeringa si eigen koronaside
Norsk Kulturråd
ballade.no
Creo – forbundet for kultur og kultur
Musikkhjemmekontoret
KulturPlot

Kriseordningar for artistar, musikarar og låtskrivarar under covid-19

Er du usikker på kva ordningar som finnast, og kven som er aktuelle for deg? Tirsdag 24.november kan du vera med på eit webinar knytt til Kontordagen DIGITAL, som kan gje deg svar og peike deg i riktig retning.

Åpent brev til kulturminister Abid Raja fra arrangører av konserter og turneer jula 2020

Hva skjer med gapet mellom 200 og ned til 50 for de som allerede har fått støtte? Hvordan kompenseres det? Vil stimuleringsordningen få økte rammer? 27 aktører i musikk- og kulturlivet stiller spørsmål til kultur- og likestillingsministeren.

Vi mener primært at kravet om fastmonterte seter burde erstattes av et krav om «fast seteplassering» og få bort fokus fra stolkonstruksjonen til et begrep som adresserer den sosiale mobiliteten som jo er helsemyndighetenes egentlige anliggende

Kompensasjonsordninga for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar må videreførast

For å hindre en betydelig kompetanseflukt, som vil skape store problemer for gjenåpningen av kultur-Norge, er det Creos klare anbefaling at spesielt denne kompensasjonsordningen videreføres, da den er det siste – og ofte avgjørende – sikkerhetsnettet for flere tusen arbeidere.

Regjeringa tilpassar ordningane for kultursektoren i lys av smittesituasjonen.

– Jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre. Samtidig er smittesituasjonen i Norge så alvorlig at flere ser seg nødt til å avlyse sine arrangementer. Derfor utvider vi kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Oversikt over nasjonale tiltak fra 5. november

Her er oversikt over dei nasjonale smitteverntiltaka frå 5. november. Endringar for arrangement og ankomst til Noreg gjeld fyrst frå natt til måndag 9. november. Nokon kommunar har i tillegg lokale tiltak, desse finner du på din kommune si nettside.

Nye reglar om dagpengar og permitteringar

Gjeld frå 1.november 2020.

Sviktande inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronaviruset. Kva tiltak finns og kvar kan du henvende deg?

Det er fleire tiltak som allereie er på plass og ein del tiltak som er under utarbeiding. Her finns ei samla oversikt over hva regjeringa gjer og kvar ein skal henvende seg for å få svar når det gjelder dei ulike ordningane.

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Her finn du informasjon og tiltak frå Kulturrådet knytt til koronaviruset.

For å bekjempe spreiinga av Covid-19 i befolkinga har helsestyresmaktene den 28. oktober endra sine råd og tilrådingar.

Karanteneplikt, og unntak, ved arbeid i utlandet
Pr. 30.09.2020

FHI har gitt eit regelverk for arbeidstakarar, men gjeld dette også sjølvstendig næringsdrivande som skal spele konsert eller gjera studioarbeid i utlandet? I denne artikkelen forsøker CREO å forklare karanteneregelverket så enkelt som mogeleg.

Ta gjerne kontakt med oss!

Rådgjevar for yrkesutøvarar
John Stenersen
john@folkorg.no
Tlf: 975 38 153

Linda Dyrnes
Dagleg leiar
linda@folkorg.no
Tlf: 481 05 075