I dag, 2. september 2017, har heidersmedlem Svein Skjerdal frå Sogndal (Aurland) 85-årsjubileum. FolkOrg gratulerar!

Fleire av våre heidersmedlemer har jubileum i 2017! Gratulerer alle saman! 🙂

Knut Myrann 85 år – 19. januar 2017
Jarnfrid Kjøk 70 år – 25. mars 2017
Sigmund Eikås 70 år – 26. april 2017
Dagfinn Nupen 85 år – 8. mai 2017
Sven Nyhus 85 år – 21. mai 2017
Ingeleiv Kjerland Kvammen 85 år –  23. juni 2017
Olav Øyaland 95 år – 30. august 2017
Jan Petter Blom 90 år – 20. november 2017

HURRA!!