Det anbefalast at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangement og innandørs livssynssamlingar utsetjast til etter 18. januar.

For å behalde kontrollen på smittespreiinga og begrense ny auke i smitte, vert det iverksett forsterka nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to veker frå 4. januar.

* Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlingar innandørs, anbefalast utsett til etter 18. januar. Dette gjeld også alle innandørs aktivitetar som samlar barn og unge på tvers av klassar/ kohortar
* Maksimalt ti personar på innandørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminar, seremoniar.
* Det kan likevel vera 200 personer dersom alle i publikum sit i fastmonterte seter. I begravelsar kan det vera opp mot 50 personer, sjølv om seta ikkje er fastmontert.

* Dei fleste av desse arrangementa vil uansett ikkje vera i tråd med nasjonale anbefalingar og bør derfor utsetjast eller avlysas.

Les heile artikkelen frå regjeringa her.