I desember 2016 fikk FolkOrg en pengegave på 700 000 kr. fra Dextra Musica til rekrutteringsprosjekt i 2017, med mulighet for forlengelse. 500 000 kr. av disse skulle gå til fem pilotprosjekter innenfor rekruttering i folkemusikk og folkedans. På styremøtet den 8. juni ble pengene fordelt.

Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB. Selskapet eier noen av verdens beste strykeinstrumenter og låner dem ut til etablerte og talentfulle norske musikere. Alle musikere som låner instrumenter bidrar til gjengjeld i prosjekter med barn og unge. Dextra Musica har de siste ti årene bygget opp en av verdens fremste strykeinstrumentsamlinger til utlån for norske musikere. De neste fem årene satses det nå i samarbeid med folkemusikkfeltet på å bygge opp en samling av historiske og nybygde folkemusikkinstrumenter. Målsetningen med arbeidet er å bidra til å ivareta norsk kulturarv og tilby instrumenter av god kvalitet til fremragende og etablerte folkemusikere.
– Det er viktig for oss å være med på å synligjøre det viktige arbeidet som gjøres på rekruttering til folkemusikken og folkedansen. Vi gleder oss til å følge denne satsinga fremover, sier prosjektansvarlig i Dextra Musica Eline Moe Melgalvis.