Styret i FolkOrg valde i 2019 å dele ut kr. 100 000,- til ulike dansearrangement.

Det kan sjå ut som om 2020 vil bli eit år med mykje danseaktivitet, i alle fall om ein skal sjå på all danseaktiviteten som vert planlagt rundt om i Folkemusikk- og Folkedans-Noreg. Det er gledeleg å sjå at det kom inn så mange søknader til denne tilskotsordninga.

Styret i FolkOrg valde i 2019 å dele ut kr. 100 000,- til ulike dansearrangement i 2020. Her kan de sjå kven som har fått stønad.
Fordeling av tilskot til dansearrangement 2020.