Kulturdepartementet har sett i gong arbeidet med å lage ein strategi for folkemusikk og folkedans. På bakgrunn av innspelsmøta FolkOrg arrangerte saman med Norsk senter for folkemusikk og folkedans, har vi sendt inn eit innspel til strategien. Sjå lenke under her.