Vil du leie arbeidet med å sikre den immaterielle kulturarven i Noreg? Vil du vere med på å gjere vår folkemusikk og folkedans kjend og synleg både nasjonalt og internasjonalt?

FolkOrg søkjer ein kulturinteressert, røynd, trygg og engasjert dagleg leiar til å drifte og utvikle organisasjonen. Vi søkjer deg som ønskjer å nytte kompetansen din til å styrkje ein viktig del av den norske kulturarven, og medverke til å sikre kulturpolitisk gjennomslag for programmet vårt, arbeidet vårt og medlemmane våre.

Her kan du lese meir om stillinga og finne informasjon om søknadsprosessen.

FolkOrg har hyra rekrutteringsbyrået Hodejegerne til arbeidet med tilsettinga.

Spørsmål om stillinga kan rettast til deira rekrutteringsrådgjevarar:
Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025
eller Elisabeth Lien, tlf.: 481 33 390