FolkOrg si stønadsordning til rekrutteringstiltak i spel og dansarlag er fordelt. Tildelinga er på tilsaman 100 000 kr.

Gjennom FolkOrg si rekrutteringsstønadsordning vert det årleg delt ut pengar til særskilde rekrutteringstiltak i og til FolkOrg sine lokallag i Noreg. I år har det kome inn 16 søknadar, med ein søknadssum på til saman 257 600 kr. 100 000 kr vert fordelt slik:

 

Mukampen spel- og dansarlag – 5 000 kr
Hornindal spelemannslag – 6 000 kr
Folkemusikkarkivet i Rogaland – 8 000 kr
Oppdal spell- og dansarlag – 7 000 kr
Nes Nasjonale dansarring – 10 000 kr
Hugnad UL – 5 000 kr
#Hedmark – 5 000 kr
Gransherad spel- og dansarlag – 8 000 kr
Trysil-Knut Dans- og spellmannslag – 7 000 kr
Voss spelemannslag – 10 000 kr
Gjøvik spelemannslag – 7 000 kr
Trondheim Toradergruppe – 7 000 kr
Vågå spel- og dansarlag – 5 000 kr
Telemark folkemusikklag – 10 000 kr