FolkOrg skal flytte til nye kontorlokaler i Møllergata 39 saman med dei andre organisasjonane som vi i dag har kontorfelleskap med. Dei neste vekene må vi bruke ein del tid på å pakke ned kontora vi har i dag, så det vil diverre kunne føre til at det tek lenger tid å få svar på […]

FolkOrg skal flytte til nye kontorlokaler i Møllergata 39 saman med dei andre organisasjonane som vi i dag har kontorfelleskap med. Dei neste vekene må vi bruke ein del tid på å pakke ned kontora vi har i dag, så det vil diverre kunne føre til at det tek lenger tid å få svar på e-post frå oss. Er det noko som hastar så må de ringe oss. Vi skal gjere så godt vi kan for at flyttinga skal påverke den daglege drifta minst mogleg.