Frivillighet Norge har fått tildelt 2022 som FRIVILLIGHETENS ÅR og i den forbindelsen skal vi feire Folkemusikkens og folkedansens dag 16. juni!

VÅR DAG 2022 – Folkemusikkens og folkedansens dag 16. juni

Frivillighet Norge har fått tildelt 2022 som FRIVILLIGHETENS ÅR og i den forbindelsen har de invitert alle organisasjoner til å markere året gjennom VÅR DAG.

Kampanjen VÅR DAG går ut på at hver organisasjon kan velge seg sin dag i løpet av 2022 der oppmerksomheten rettes konkret mot den enkelte organisasjon. Dette kan gjerne være en dag som organisasjonen vanligvis markerer hvert år, eller en dag som kun markeres i løpet av 2022. VÅR DAG-kampanjen skal gi organisasjonen mulighet til å vise frem sitt formål og sine aktiviteter over hele landet. Når organisasjonen registrerer sin dag i kalenderen, vil alle lokallag kunne søke økonomisk støtte til sine markeringer. I tillegg vil Frivillighetens år sitt sekretariatet jobbe for å skape oppmerksomhet i både tradisjonelle medier og sosiale medier.

Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen, og totalt skal 5 millioner kroner deles ut til lokale arrangementer. Rammen for søknadsbeløp per arrangement/markering vil være 25 000 kroner og søknadsportalen med mer informasjon åpner sommeren 2021.

FolkOrg har meldt inn VÅR DAG som «Folkemusikkens og folkedansens dag» med dato 16. juni 2022.

https://frivillighetensar.no/kalender


Om frivillighetens år 2022

Frivillighetens år skal være en drahjelp for organisasjonenes arbeid for å få økt oppslutning. Året passer for alle typer organisasjoner i alle størrelser. Det skal være enkelt for organisasjonene å delta i året.

Frivillighetens år 2022 skal handle om organisasjonenes medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, styremedlemmer, givere og om aktivistene. Vi skal feire alt frivillige organisasjoner gjør. Fra kommunikasjons- og kampanjearbeid til innsamlingsaksjoner. Fra styrearbeid og regnskapsføring til medlemsverving og administrasjon av frivillige. Fra politisk påvirkning til aktiviteter og arrangementer. Frivillighetens år 2022 er hele sivilsamfunnets år.

Frivillighetens år skal være en lyskaster på frivillig sektor og føre til:

Økt deltakelse
Vi skal rekruttere flere nye medlemmer, deltakere, frivillige, aktivister, sympatisører og givere til frivillig sektor.

Økt mangfold
Vi skal gjøre flere arenaer reelt tilgjengelige for flere grupper i befolkningen

Økt synlighet og kunnskap om merverdien av frivillighet
Vi skal synliggjøre at det er viktig at vi har en samfunnssektor der folk ikke deltar som eier, kunde, bruker, ansatt eller arbeidsgiver, men som medlem, deltaker, frivillig, aktivist, sympatisør og giver. Det er viktig for demokratiet og det er viktig for den enkeltes personlige utvikling og helse.

Tenk allerede nå på hvilke aktiviteter eller arrangementene dere har framover som faller sammen med ett eller flere av de tre målene for Frivillighetens år, så din organisasjon kan bli med på markeringen.

Les mer om alt det gode arbeidet til Frivillighet Norge

https://www.frivillighetnorge.no/

https://frivillighetensar.no/

Mamalooks – Landskappleiken 2019

Foto: Runhild Heggem