Brak har laget en reiseregning som er oppdatert med årets satser for kjøregodtgjørelse.

Denne kan du bruke enten i ditt eget regnskap for å samle alle utgifter til en reise som ett bilag, eller sende til en oppdragsgiver som skal refundere reisutgiftene dine. OBS: Statens satser for diett kan ikke brukes her – kun kvitteringer.

Les mer her: http://www.brak.no/ressurser/reiseregning/