Her kan du dele gode idear om korleis lokallag kan samarbeide med kulturskolen. Har ditt lag gode samarbeidsordningar eller -prosjekter? Legg gjerne inn informasjon her, slik andre kan dra nytte av dykkar erfaringar.

 • F.eks. samarbeidspartnere, utfordringer i oppstarten, ting som fungerte bra mm.
 • F.eks. hvem gjør hva, økonomisk ansvarsfordeling, ansettelsesforhold, tilgang til instrumenter og lokaler, markedsføring mm.

 • Finansiering
 • F.eks. KOMP, Frifond, RFF, kommunen, fylkeskommunen, FolkOrg m.fl.

 • Hva koster tilbudet for elevene?

 • Hvordan har interessen og etterspørselen utviklet seg fra oppstart og fram til i dag?

 • Har man måttet endre tilbudet etter oppstart?

 • Organisering av undervisningen.
 • Er det én til én-undervisning, gruppetimer, helgesamlinger eller annet. Er den ukentlig, annen hver uke, helgesamlinger ol..
 • F.eks. felles pauser, møter på tvers av alder og disipliner mm..

 • Markedføring.
 • F.eks. via skole, ransepost, annonse, facebook, e-postliste mm..
 • F.eks. kulturskole, lokallag, barnehage, grunnskole, SFO, idrettslag, foreldre som er folkemusikere og folkedansere etc..

 • Lærernes / instruktørenes bakgrunn.
 • Har de bakgrunn fra folkemusikk / folkedanssjangeren og/eller andre sjangre? Har de formell kompetanse fra høyskole / universitet? Har de realkompetanse fra f.eks. privat undervisning, kurs, lokallag, utøver-erfaring mm.?

 • Ansettelsesforhold til lærere / instruktører.

 • Andre aktiviteter knytta til undervisninga.
 • F.eks. diverse oppdrag, konserter, kappleik, sjokoladekappleik, UKM, kur, CD-innspilling mm..
 • F.eks. avslutningskonserter mm..

 • Synlighet i lokalsamfunnet.
 • Har dere konserter og forestillinger, besøker dere skoler mm? Samarbeider dere da med andre aktører, i såfall hvilke? Bruker dere å markere aktivitet dere har gjennom avisoppslag, radioinnslag eller andre offentlig oppmerksomhet?

 • Evaluering
 • Har det vært spesielle utfordringer og suksessfaktorer?