Her finn du ein oversikt over bransjetreff som kan vere aktuelle for deg som er utøvar

Folkelarm

Folkelarm er Nordens største bransjetreff for folkemusikk og verdensmusikk. Med ca 40 showcaser, et bredt sammensatt seminarprogram og vert det lagt til rette for tre dager spekket med musikalske opplevelser og faglig input av høy kvalitet.

> www.folkelarm.no

Womex

Womex er den største musikkmessa og møteplassen i Europa for verdsmusikk og folkemusikk med deltakarar frå heile verda. Womex vart første gong arrangert i Berlin i 1994 og har sidan vore den viktigaste møteplassen for sjangeren. På Womex møtest arrangørar, produsentar, artistar, plateselskap, offentlege kulturinstitusjonar, managements, festivalar, media m.m. På Womex blir det presentert artistar frå ulike delar av verda på offisielle showcase, og det finst i tillegg alternative scener eller presentasjon av artistar i messeområdet.

> www.womex.com

 

Showcase Scotland

Showcase Scotland er eit internasjonal bransjetreff med fokus på tradisjonsmusikk og vert husa av Celtic Connections. 200 bransjeaktørar som journalistar, agentar og plateselskap frå heile Europa, USA og Canada, blir presentert musikk frå scener som rommar mellom 500 og 3500 besøkande. Showcase Scotland har kvar år lange ventelister både for artistar og delegatar.

> Showcase Scotland

By:Larm

By:Larm består av to delar; ein festival og ein konferanse. Hovudføremålet er å presentera nykommande artistar som er på vei til å bli ein suksess anten i sitt eige heimland eller internasjonalt.

> www.bylarm.no

Sørveiv

Idéen bak Sørveiv er å samle musikkbransjen i Agder og Telemark til en helg fylt med nettverksbygging, kunnskapsformidling og fantastiske konserter med kommende stjerner.

> www.sorveiv.no

Trondheim Calling

Prosjektet driftes av en ikke-kommersiell organisasjon med samme navn. Trondheim Calling sin visjon er å bygge Trøndelag som en vital og eksportrettet musikkregion. Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale musikkonferanse og showcasefestival. Som de fleste andre musikkonferanser verden rundt, er arrangementet delt opp i én konferansedel, og én konsertdel. Alle konsertene under Trondheim Calling foregår på kveldstid og er åpne for publikum. Trondheim Calling fokuserer på fremtiden innenfor musikk. Artistprogrammet består av demoartister fra Midt-Norge, plukket ut av en musikkfaglig og uavhengig jury, samt lovende og aktuelle artister fra hele Norge.

> www.trondheimcalling.no