Vi vonar så mange som mogleg av våre medlemmar tek turen til Bergen 13. - 14. oktober.

Vi gler oss til den store jubileumshelga i Bergen 13. – 14. oktober!
Vi vonar det blir ei helg der folkemusikken og folkedansen verkeleg sett byen på hodet, og at folk frå heile landet strøymer til Bergen. Som medlem i FolkOrg får du både rabatt på billettar til konserten og på hotellovernatting.

Litt om det som er klårt:

  • Vestlandskappleiken startar fredag 13. oktober og avsluttast laurdag 14. oktober. Vestlandskappleiken er eit samarbeid mellom Bergen UL Ervingen, Spelmannslaget Fjellbekken og Bygdedanslaget i Bjørgvin.
  • Laurdag blir det lansering av FolkOrgs jubileumsbok.
  • kl. 19:30: Jubileumskonsert i Griegsalen. Kunstnarisk leiing Kultivator AS
  • Kl. 21:30: Dansefest i ærverdige lokale i Bergen sentrum.

Det kjem meir på programmet, så følg med på våre nettsider og sosiale plattformer.

Billettar til jubileumskonserten

Som medlem i FolkOrg får du rabatt på billettane.
De velgjer billettkategorien FolkOrg Medlem når du kjøpar billettane.

Billettar kjøpast via Grieghallens billettsystem her! 

Hotellovernatting i Bergen

Som medlem får du 15 % rabatt på hotellovernatting hos alle hotella som er tilslutta De Bergenske Hotell.
Sjå oversikt her! Rabattkoden sendast ut til alle våre medlemmar via styreweb.

Ta kontakt med prosjektleiar Ann Helen Erichsen på: annhelen@folkorg.no eller 95 77 32 00, om du du ikkje har fått tilsendt e-post med rabattkode.