Minneprisen vert delt ut hausten 2019 til unge utøvarar på hardingfele. Frist for innsending av forslag til minneprisen er fredag 20.september.

Styret for minneprisen ber med denne utlysing om å få inn forslag på unge utøvarar på hardingfele som vil vera aktuelle som kandidatar til prisen.

Formålet med minneprisen er å styrke interessa for utøving på hardingfele mellom unge, og slik oppmuntra til varig interesse for spelet. Minneprisen skal delast ut til ein lovande utøvar på hardingfele. Personen skal vera i alder som svarar til C-klassen på kappleik, og vera frå Vestlandet. Det skal vera eit personleg stipend.

Minneprisen skal delast ut på Vestlandskappleiken 2019, og er på kr. 15.000,-.

Kappleiken finn stad: 18.-19. oktober i Operahuset Nordfjord, Nordfjordeid.

FRIST for innsending av forslag er 20.09.19

Forslag skal sendast til:
Bergen ungdomslag Ervingen, Kong Oscarsgt. 15, 5017 Bergen
e-post: kontoret@bergen.ungdomslag.no

Merk konvolutten/e-posten ”Minnepris 2019”.

For meir informasjon, sjå www.bergen.ungdomslag.no/minnepris/