Landsfestivalen i gammaldansmusikk har arrangørarar fram til og med 2024, Landskappleiken har arrangørar fram til 2025.

FolkOrg lyste ut Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk for fem år med søknadsfrist hausten 2020. Fristen vart utvida til januar 2021, og søknadane vart behandla under fyrste styremøte i februar. I denne søknadsrunda mottok FolkOrg to søknadar om arrangering av landsfestival, og ein søknad om arrangering av landskappleik.

Under styremøtet 6. februar gjorde FolkOrg følgande vedtak:

  • Indre Sunnfjord Spelemannslag vert tildelt Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2023.
  • Møre og Romsdal Folkemusikklag vert tildelt Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2024.
  • Hardanger Spelemannslag vert tildelt Landskappleiken 2025.

Indre Sunnfjord Spelemannslag har tidlegare vore arrangørar av både Landsfestivalen i gammaldansmusikk (1986 og 2002) og Landskappleiken (1995). Arrangørstaden blir Førde med Førdehuset som festivalarena.

I 2024 skal vi samlast til landsfestival i Åndalsnes. Møre og Romsdal Folkemusikklag er vertskap, og Raumahallen blir hovudarena for arrangementet. Førige gong Landsfestivalen i gammaldansmusikk vart arrangert i Møre og Romsdal var i Ålesund i 1998, og førige Landskappleik var i Molde i 1966.

Hardanger spelemannslag var seinast arrangørar av Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2019 i Kinsarvik. Dei ynskjer å byggje vidare på desse erfaringane når dei no skal skipe til Landskappleiken i Eidfjord i 2025. Eidfjord var arrangørstad for Landskappleiken i 2004, og området rundt idrettshallen blir også denne gongen hovudarenaen for arrangementet.

 

Den fyrste Landsfestivalen i Åndalsnes!

Det er svært gledeleg at ein tidlegare arrangør som Indre Sunnfjord Spelemannslag kjem på banen igjen. Førde er ein god arrangørstad, og vi gler oss til eit nytt samarbeid med Indre Sunnfjord Spelemannslag, seier styreleiar i FolkOrg, Hilde Reitan.  -Vi er også glade for at Møre og Romsdal Folkemusikklag ønsker å be inn til den fyrste Landsfestivalen i Åndalsnes. Vi treng nye arrangørar og arrangørstadar, og vi håpar at dette vil gi Møre og Romsdal Folkemusikklag meirsmak på arrangørrolla.

Reitan ønsker å trekke fram Hardanger Spelemannslag som eit godt eksempel når det gjeld å byggje arrangørkunnskap og ein ny generasjon av gode dugnadsarbeidarar og nemndsleiarar. Hardanger Spelemannslag jobbar målretta mot å bli ein erfaren arrangør av både Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk, noko som truleg vil bidra til å styrke miljøet og rekrutteringa i regionen. –Eg håpar mange kan la seg inspirere av Hardanger Spelemannslag og dei langsiktige måla dei sett seg som arrangørar, avsluttar styreleiar Reitan.

 

Avlyste arrangement i 2020 og 2021 har ført til endringar i dei planlagde arrangrøstadane. I dei kommande åra finn arrangementa stad på følgjande plassar:

Landsfestivalen i gammaldansmusikk:

2022 – Vågå. Arrangør er Vågå trekkspelklubb.
2023 – Førde. Arrangør er Indre Sunnfjord spelemannslag.
2024 – Åndalsnes. Arrangør er Møre og Romsdal folkemusikklag.

Landskappleiken:

2022 – Rjukan. Arrangørar er Tinn Spelemannslag, Falkeriset Folkemusikklag, Gransherad Spel og dansarlag og Seljord folkemusikklag
2023 – Lom. Arrangør er Lom spel- og dansarlag.
2024 – Gol. Arrangørar er Gol spel og dansarlag og Ål spel og dansarlag.
2025 – Eidfjord. Arrangør er Hardanger spelemannslag.

 

Indre Sunnfjord Spelemannslag. Foto: Audun Stokke Hole