Avlysinga av årets arrangement førte til endringar i dei planlagde arrangørstadane i åra framover.

Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk vart avlyst i 2021, noko som førte til endringar i dei planlagde arrangørstadane. I dei komande åra finn arrangementa stad på følgjande plassar:

Landskappleiken 2022: Rjukan i Tinn
Landsfestivalen 2022: Vågå

Landskappleiken 2023: Lom
Landskappleiken 2024: Gol

 

FolkOrg oppmodar lokallag og områdelag om å vurdere og ta på seg arrangementa i åra som kjem.

Ynskjer du meir informasjon om å arrangere Landsfestival eller Landskappleik?

Kontakt kappleiksrådgjevar i FolkOrg, Sina Myhr: sina@folkorg.no, 95442592