Prisen for årets folkemusikkfotografi vert delt ut i forbindelse med Folkelarm i november. Kven som helst kan sende inn sine bilete til nominasjon innen 31. Oktober!

Prisen for årets folkemusikkfotografi vert delt ut i forbindelse med Folkelarm i november. Kven som helst kan sende inn sine bilete til nominasjon.

Prisen Årets folkemusikkfotografi består av ein kategori med tre nominerte bilete og eit av bileta vert kåra til Årets folkemusikkfotografi.

Premien for å få biletet sitt kåra til Årets folkemusikkfotografi er, forutan heider og ære, kr 5000, der FolkOrg med det får rettane til å bruke biletet. Vinnaren vil og få eit trykk av biletet med ramme og inskripsjonen Årets folkemusikkfotografi 2022

Retningslinjer for prisen:

  • Bileta må være teke i forbindelse med eit folkemusikkrelatert arrangement i Noreg.
  • Bileta må være teke i perioden som gjeld for utgjevingar til Folkelarmprisen. Frå 31. august 2021 til 1. september 2022. Slik vil bilete frå alle festivalar/arrangement i løpet av det siste året kunne bli representert.
  • Det bør være tydelege element av folkemusikk og/eller folkedans på biletet.
  • Alle kan sende inn totalt tre av sine eigne bilete til juryen.
  • Tre bilete vert nominert til prisen, ein fotograf kan berre verta nominert med eit bilete.
  • Eit bilete vert kåra som årets folkemusikkfotografi.
  • Dersom det er nærbilete av ein eller få personar, må dei som er på bileta ha godkjent at bileta vert sendt inn til juryen.

Alle som sender inn bilete må godkjenne at bileta vert nytta i samband med utdelinga av prisen, til dømes som reklame for prisutdelinga i sosiale medier.

Bilete, max 1 MB i størrelse, sendast til info@folkorg.no
Frist for innsending av bilete er  31. oktober 2022


Kontaktperson:
Liv Annette Nygjerdet
Informasjonsrådgjevar i FolkOrg
Tlf: 93419382
E-post: livannette@folkorg.no

Årets folkemusikkfotografi 2021
Fotograf: Thor Hauknes
Årets folkemusikkfotografi 2019
Fotograf: Knut Utler