FolkOrg sitt Aktivitetstilskot har som føremål å stø opp om lokal aktivitet, rekruttering og arrangement i heile landet.

Aktivitetstilskot frå FolkOrg

Aktivitetstilskotet frå FolkOrg er ei samanslåing av dei tidligare ordningane Aktivitetstilskot, Rekrutteringssøtte og Danseaktivitet.

Føremålet med denne ordninga er å kunne famne breitt og støtte lokal aktivitet i heile landet.

Den totale potten er på kr. 200 000,- og søknadsfristen er 15. april.