Landsfestivalen i gammaldansmusikk vert arrangert i Oppdal 26.-30. juli. Det er i år snautt 700 påmeldte deltakarar fordelt på 127 startnummer.

Startliste Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2017.

Det er mange av deltakarane som deltek i fleire klassar. Startlistene er sett opp i tilfeldig rekkjefylgje, men me har samtidig teke omsyn til dei som skal delta i fleire lag/grupper. Dersom du har innspel til startlista, må ønskjer med grunngjeving sendast til oyvind@folkorg.no innan 3. juli 2017.

Meir om Landsfestivalen i gammaldansmusikk i Oppdal finn du på www.landsfestivalen.no

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Øyvind Sandum. E-post: oyvind@folkorg.no

 

Lagre