Årsmøte_2013_Fele_FotoAnbjørgMyhraBergwitz

Utøvar

Her finn du tips, og informasjon som er relevant for deg som yrkesutøvar.

Ta kontakt med Anbjørg Myhra Bergwitz for tips og råd – anbjorg@folkorg.no – mob: 404 70 274

> Søknadskalender
Registrer deg som yrkesutøvar
> Forum for yrkesutøvere i FolkOrg på facebook
> Forum for kulturskulelærarar – folkemusikk og folkedans på facebook
> Arrangementskalenderen FOLKARR – folkemusikk og folkedans i Norge
> Yrkesutøvarutvalet