Organisasjon

Vi arbeider for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.

Dagleg leiar: Linda Dyrnes – linda@folkorg.no – 481 05 075
Styreleiar: Per Øyvind Tveiten – poet@online.no – 908 44 662

> Les om våre medlemsfordelar
> Bli medlem
> Meld deg på nyhendebrev
> Våre medlemslag