Etter oppfordring frå Landsmøtet 2017, vil vi her dele informasjon om ulike internasjonale folkelorefestivaler som finnes. Vi oppfordrer lag som ønsker å dra på slike turer om å ta kontakt med festivalene selv!

INTERNATIONAL FOLK FESTIVAL RAZIGRANO ORO 2017 (MAKEDONIA)

Hva?
Stor internasjonal folklorefestival

Sted:
Ohrid, Makedonia

Arrangør:
Ansamblfiligrani

Datoer:
2.–6. juli 2017
18.–22. august 2017

Kontaktperson:
Gjoko Kostoski | ansamblfiligrani@yahoo.com

Hjemmeside:
http://ansamblfiligrani.com/. Her står alt på makedonsk, så det er sikkert best å ta kontakt på epost.

INTERNATIONAL FESTIVAL «HISTORY AND CULTURE», dedicated to celebration of 550 th anniversary of the kazah khanate

Hva?
Invitation to participate in the International festival-competition of ethnic culture the “Spirit of Desht-i-Kipchak”

Nominations:
1.      Instrumental performance
2.      Choreography/ folk dance
3.      Vocal

Rules and Regulations:
First round – the participants perform any Kazakh folk composition
Second round – the participants perform the composition of country which they represent.

Accommodation:  Charitable Foundation named after Tlep Aspantayuly will cover accommodation in Astana (hotel, food, interurban transport)

Prizes and awards:
«Grand Prix» – 3,000 US dollars.
«1st Award» – 1,500 US dollars.
«2nd Award» – 1,000 US dollars.
«3rd Award» – 750 US dollars.

Sted:
Republic of Kazakhstan, Astana city, Kerey and Janybek khans street, 18, «Tilep Kobyz Palace» concert hall

Arrangør:
Charitable Foundation named after Tlep

Datoer:
14.–17. september 2017

Kontaktperson:
Sapar Iskakov | kobyz-2016@mail.ru, tlepkobyz@gmail.com | +77014703519 (mobile)

Hjemmeside:
https://www.tlep.kz/ | Engelsk info: http://sales0521.wixsite.com/english-of-festival

Har du tips til aktuelle festivaler? Send gjerne tips til oyvind@folkorg.no, så videreformidler vi!