Etter oppfordring frå Landsmøtet 2017, vil vi her dele informasjon om ulike internasjonale folkelorefestivaler som finnes. Vi oppfordrer lag som ønsker å dra på slike turer om å ta kontakt med festivalene selv!

INTERNATIONAL FESTIVAL «HISTORY AND CULTURE», dedicated to celebration of 550 th anniversary of the kazah khanate

Hva?
Invitation to participate in the International festival-competition of ethnic culture the “Spirit of Desht-i-Kipchak”

Nominations:
1.      Instrumental performance
2.      Choreography/ folk dance
3.      Vocal

Rules and Regulations:
First round – the participants perform any Kazakh folk composition
Second round – the participants perform the composition of country which they represent.

Accommodation:  Charitable Foundation named after Tlep Aspantayuly will cover accommodation in Astana (hotel, food, interurban transport)

Prizes and awards:
«Grand Prix» – 3,000 US dollars.
«1st Award» – 1,500 US dollars.
«2nd Award» – 1,000 US dollars.
«3rd Award» – 750 US dollars.

Sted:
Republic of Kazakhstan, Astana city, Kerey and Janybek khans street, 18, «Tilep Kobyz Palace» concert hall

Arrangør:
Charitable Foundation named after Tlep

Datoer:
14.–17. september 2017

Kontaktperson:
Sapar Iskakov | kobyz-2016@mail.ru, tlepkobyz@gmail.com | +77014703519 (mobile)

Hjemmeside:
https://www.tlep.kz/ | Engelsk info: http://sales0521.wixsite.com/english-of-festival

CIOFF, International Council of Organizations of Folklore festivals and Folk art

FolkOrg er associated member i organisasjonen CIOFF, International Council of Organizations of Folklore festivals and Folk art (http://www.cioff.org/).

Dei har ein kalender der alle medlemslanda melder inn sine folklorefestivalar. På nettsida deira er det ei lang liste over festivalar.

Har du tips til aktuelle festivaler? Send gjerne tips til oyvind@folkorg.no, så videreformidler vi!