Etter oppfordring frå Landsmøtet 2017, vil vi her dele informasjon om ulike internasjonale folkelorefestivaler som finnes. Vi oppfordrer lag som ønsker å dra på slike turer om å ta kontakt med festivalene selv!

CIOFF, International Council of Organizations of Folklore festivals and Folk art

FolkOrg er associated member i organisasjonen CIOFF, International Council of Organizations of Folklore festivals and Folk art (http://www.cioff.org/).

Dei har ein kalender der alle medlemslanda melder inn sine folklorefestivalar. På nettsida deira er det ei lang liste over festivalar.

Har du tips til aktuelle festivaler? Send gjerne tips til oyvind@folkorg.no, så videreformidler vi!