Folkelarmprisen er åpen for alle originale album utgitt i Norge i tidsrommet 31. juli året før til 1. september det året prisen deles ut. Plateprisen er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet av musikere – med norsk eller ikke norsk bakgrunn. FRIST: 15. SEPTEMBER